Ta nästa steg i karriären

Är du eller har du varit anställd och funderar på att kanske studera för att stärka din position på arbetsmarknaden? Nu finns det nya möjligheter för dig att få yrkesrådgivning och studievägledning för ett hållbart arbetsliv. 

Du som har en anställning inom Svenska kyrkan, eller har varit anställd (enligt §12*) och som funderar på hur du vill utvecklas professionellt, kan ansöka om vägledning. För att kunna göra det ska du uppfylla aktualitetsvillkoret för kompetensstöd:

  • Du har förvärvsarbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under en kalendermånad i sammanlagt minst 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan och
  • har eller har haft arbete som huvudsyssla under denna kvalifikationstid.

För att få kortvarigt alternativt kompletterande studiestöd och/eller omställningsstudiestöd från CSN krävs utöver aktualitetsvillkoret även att du uppfyller det som kallas etableringsvillkoret:

  • Du har arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst 96 månader (8 år) inom en ramtid på 14 år beräknat tidigast från det år den anställde fyllde 19 år.
  • Arbetet ska ha varit huvudsyssla under kvalificeringstiden.

Så här går det till

Vägen till nya kunskaper och en stärkt position på arbetsmarknaden.

Anmälan

Anmäl dig för att yrkes- och studievägledning genom att fylla i och skicka in formuläret.

Anmäl dig här

Studie- och yrkesvägledning

Det första som händer när du beviljats stöd är att du kontaktas av en studie- och yrkesvägledare. Tillsammans resonerar ni kring vilka vägar som du kan går för att stärka din position på arbetsmarknaden genom studier.

Ekonomiskt stöd från CSN

Så här går det till om du är intresserad av att söka ekonomiskt bidrag från CSN:

• Gör din ansökan till CSN för studiestödet/bidraget.
• När din ansökan handläggs hos CSN, får Kyrkans trygghetsråd en signal från dem att vi ska skriva ett yttrande kring dina sökta studier.
• Samtidigt som vi gör det skickar vi en information till dig om själva yttrandet.
• När och OM du beviljas ekonomiskt stöd från CSN ska vi först ha fått det skriftligt från CSN.
• Därefter kan du kontakta oss för att ansöka om extra studiestöd från Trygghetsrådet.
• Vi skickar inga yttranden förrän CSN handlägger din ansökan och det påverkar inte handläggningstiden eftersom vi återkopplar till CSN inom några dagar

Läs mer på csn.se

Ekonomiskt stöd från Kyrkans trygghetsråd

För dig med godkänd beslut från CSN gällande omställningsstudiestödet har möjlighet att söka ekonomiskt stöd från Kyrkans trygghetsråd. Det finns fyra olika stöd.

Läs mer om ekonomiskt stöd för studier

Så här ansöker du omställningsstudestöd

Har du frågor om CSN? Ring 0771-276 000 för att prata med handläggare. Eller klicka på länken.

Var finns jobben?

Om du funderar på att studera för att stärka din position på arbetsmarknaden är det bra att ha koll på var jobben finns. Arbetsförmedlingen har mycket bra information som presenterar prognoser för efterfrågan på olika yrkesgrupper.