Stöd till arbetsgivare och fack

En omorganisation med uppsägningar påverkar inte bara den som blir uppsagd, utan även de som är kvar i den nya organisationen. Kyrkans trygghetsråd erbjuder er som arbetsgivare och fack stöd under hela omställningsprocessen så att den blir så bra som möjligt för alla inblandade.

Arbetsgivare som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen är automatiskt anslutna till kyrkans trygghetsråd, KTR och har därför möjlighet att söka stöd från trygghetsrådet. Är du en arbetsgivare som har ett hängavtal med facket kan du också söka sådant stöd.

Informationsskyldighet för arbetsgivare och fack

Såväl arbetsgivare som fackliga representanter har ett stort ansvar för att informera om Kyrkans trygghetsråd och de stöd som uppsagda kan få.

Detta ansvar, för såväl arbetstagarorganisationerna som för arbetsgivares del, har förtydligats i Avtal om omställnings- och kompetensstöd 22 Svenska kyrkan, som gäller från och med hösten 2022.

Arbetsgivarens anmälningsskyldighet

Arbetsgivaren är skyldig att till Kyrkans trygghetsråd anmäla i följande fall:

  • om en medarbetares tillsvidareanställning sägs upp eller överenskommes att upphöra enligt § 10, eller
  • om en varaktig visstidsanställning sägs upp eller överenskommes om att avslutas (med varaktig i detta avseende avses minst 6 månaders anställningstid).

Ingen anmälningsplikt i följande fall:

  • Om en visstidsanställning löper ut och det inte kommer att förlängas, såvida inte villkoren 15 § LAS har uppfyllts, eller
  • om en arbetstagare sägs upp eller avslutas genom överenskommelse på grund av ohälsa/sjukdom, eller
  • om en arbetstagare omplaceras till en anställning hos arbetsgivaren med lägre lön eller lägre sysselsättningsgrad.

Om medarbetare avsäger sig stöd:

I de fall en medarbetare avsäger sig stöd från Kyrkans trygghetsråd till arbetsgivaren ska medarbetaren inte anmälas in till Kyrkans trygghetsråd. I detta fall är det viktigt att som arbetsgivare se till att ordna ett skriftlig underlag som signeras av medarbetaren. Det ska tydligt framgå att arbetstagaren för tillfället inte vill ha kontakt med och stöd av Kyrkans trygghetsråd.

Så här går det till

Vägen från omorganisation och uppsägning till att en medarbetare får ett nytt jobb ser olika ut. Därför är det viktigt att vi på Kyrkans trygghetsråd kommer in så tidigt som möjligt i processen så att vi kan börja stötta era uppsagda medarbetare.

Omorganisation

Som arbetsgivare har ni möjlighet att få stöd både inför och under en omorganisation med bland annat chef och ledarskapsstöd. Stödet kan sökas i samarbete med lokala fackliga företrädare.

Läs mer och ansök

Anmälan

Anmäl era uppsagda medarbetare till oss med hjälp av anmälningsformuläret. På sidan Tidsbegränsad anställning hittar du anmälan för uppsagd.

Tänk på att vi stöttar era medarbetare redan under uppsägningstiden så skicka in anmälan till oss i samband med uppsägningen.

Gör en anmälan

Avtalspension

I samband med en omorganisation finns det möjlighet att ansöka om kostnadsbidrag för avtalspension.

Kostnadsbidrag till särskild avtalspension

Avtal om omställnings- och kompetensstöd
– för personer med sista arbetsdag efter 1 oktober 2022