Stöd till arbetsgivare och fack

Det finns stöd att få från Kyrkans trygghetsråd inför, under och efter en omställning.

Det stöd Kyrkans trygghetsråd erbjuder er som arbetsgivare och chef, och/eller som ledningsgrupp, handlar främst om att stärka förmågan att vara trovärdig, trygg och eftertänksam. Ett ordentligt förberedelsearbete och korrekt agerande i rollen som arbetsgivare visavi arbetstagare förenklar för den uppsagda att gå vidare och hitta nytt arbete. 

En omorganisation med uppsägningar påverkar inte bara den som blir uppsagd, utan även de som är kvar i den nya organisationen. För att underlätta och ge bra förutsättningar för verksamheten erbjuder Kyrkans trygghetsråd stöd för att utveckla teamet. Stödet omfattar både teoretiska och praktiska inslag.

Chefs- och ledarskapsstöd 

Chefs- och ledarskapsstöd innebär möjlighet till 

  • planering och processer för proaktiva åtgärder inför en eventuell omställning, chefscoachning och ledarskapsstöd.  
  • personligt stöd, coachning och ledningsstöd under omställningsprocessen.
  • teamutveckling efter en omställning. 

Arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation kan även gemensamt söka stöd för att tillsammans i grupp arbeta med att finna former för bra dialog i omställningsprocessen.

Ansökan och kostnad 

Kyrkans trygghetsråd kan bidra med hälften av arbetsgivarens kostnader för stöd och råd i omställningsprocessen. Kontakta oss för ansökan.