Anmälan

Uppsagd

Här kan ni som arbetsgivare anmäla arbetstagare till Kyrkans Trygghetsråd. 

Logga in

Anställd

Här kan du som är anställd anmäla dig för att bland annat få hjälp med rådgivning, vägledning och omställningsstudiestöd. 

Anmälan anställd