Anmälan uppsagd

Här kan ni som arbetsgivare anmäla er arbetstagare, eller du som anställd anmäla dig till Kyrkans trygghetsråd. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagarna är informerade.

Har ni som arbetsgivare många uppsagda som ska anmälas samtidigt? Kontakta oss kontakt@svenskakyrkanstrygghetsrad.se

Steg 1 av 4 - Företagsuppgifter

Observera att samtliga inskickade underlag ska vara undertecknade av berörda parter.