Kyrkans trygghetsråd

Vi bidrar till ett tryggare arbetsliv.

Kyrkans trygghetsråd är en kollektivavtalad stiftelse. Den bildades 2004 av kollektivavtalets parter för att skapa ett tryggare arbetsliv för kyrkans anställda och underlätta för Svenska kyrkans arbetsgivare att arbeta med omställning. 

I sin nuvarande organisationsform fick Kyrkans trygghetsråd att hantera ett omställningsavtal 2005. Detta har nu ersatts av ett avtal tecknat år 2022, Avtal om omställnings- och kompetensstöd. Trygghetsrådet utför avtalets uppdrag, i vissa delar genom en underleverantör.

Om stiftelsen

Stiftelsens styrelse består av ledamöter  från såväl arbetsgivarpart som arbetstagarparterna. I stiftelsens arbete ingår att kontrollera att stöd utgår till rätt personer och att de medel som stiftelsen får in räcker till alla de stödformer som avtalet innehåller.    

Avgift 2025

Kyrkans trygghetsråds styrelse har fastställt avgiften till Kyrkans trygghetsråd för 2025 till 0,15 % av lönesumman.