Styrelse

Kyrkans trygghetsråd förvaltas av en styrelse med tio ledamöter och lika många ersättare.

Ledamöter i styrelsen

Arbetsgivarföreträdare, Ordinarie
Stig-Göran Fransson, Ordförande
Evelyn Hejlesen, styrelsesekreterare och handläggare
Ann-Marie Silokangas Belin
Birgitta Ödmark

Ersättare

Cecilia Herm
Eva-Marie Lennartsson
Jösta Claeson
Ola Falck
Ulrika Markgren

Arbetstagarföreträdare, ordinarie

Arbetstagarföreträdare, ordinarie

Carl Eos, Vision
Anne-Maria Carlsgård, Kommunal
Hans Kyrö, DIK
Ingrid Lindgren Andrén, Sveriges lärare 

David Thell, KyrkA

Ersättare

Anna-Lisa Saar, KyrkA
Josefine Johansson, Akademikerförbundet SSR
Kjell Svahn, Vision
Magnus Jonsson, Kommunal
Per-Olof Sorsell, Sveriges lärare

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen handlägger och bereder ärenden på uppdrag av styrelsen och lämnar på förekommen anledning förslag till beslut till styrelsen. 

Parterna utser ledamöter till beredningsgruppen. Antalet ledamöter är tio varav arbetsgivarparten och arbetstagarparterna utser hälften var. Båda parterna ska ha en till tre utsedda ersättare. 

Är inte antalet ledamöter lika i samband med beredningen av ett ärende så får den part som är överrepresenterad i gruppen vara adjungerad utan beslutanderätt. 

Medlemmar i beredningsgruppen

Anna-Lisa Saar, ledamot KyrkA
Henrik Brifors, ersättare KyrkA
Carl Eos, ledamot Vision
Josefine Johansson, ledamot Akademikerförbundet SSR
Annika Nordström Sjödin, ledamot Kommunal
Margareta Johansson, ersättare Kommunal
Per-Olof Sorsell, Sveriges lärare 
Evelyn Hejlesen, ledamot Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
PG Forsberg, ledamot Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Sten Lycke, ledamot Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Vakans ledamot, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Vakans ledamot, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Ersättare i beredningsgruppen

Annika Svensson, Kommunal
Ulf Hansson, Kommunal

Externt dataskyddsombud

lotta@modadvokater.se, tfn 073-677 13 76