Stöd för uppsagd

Det finns olika vägar för dig som är anställd inom Svenska kyrkan att komma vidare i arbetslivet, likväl som olika möjligheter till viss ekonomisk kompensation vid behov.

 

Så här går det till

Vi utgår alltid från dina behov. Du får en egen rådgivare med stor erfarenhet som stöttar dig på vägen mot ett nytt jobb. Vi hjälper även till med studievägledning om du vill studera och rådgivning om du tänker starta eget företag. Målet är att du så snabbt som möjligt kommer tillbaka på arbetsmarknaden.

Anmälan

Det vanligaste är att din arbetsgivare anmäler dig som är uppsagd till Kyrkans trygghetsråd men du kan även anmäla dig själv med hjälp av formuläret.

Anmälan

Personlig rådgivare

När din anmälan om omställningsstöd är godkänd skickar vi ett meddelande till dig med epost och du blir kontaktad av din personliga rådgivare. Våra rådgivare är vana att stödja jobbsökare, kan den lokala arbetsmarknaden och har kontakt med specialister som hjälper dig.

Kartläggningsmöte

Vid första kontakten med din rådgivare har ni ett lite längre möte för kartläggning. Vid det samtalet går ni igenom din jobbhistorik, nuläge och önskemål inför framtiden vad gäller jobb, utbildning eller starta eget. Ni pratar också om tidigare erfarenhet av jobbsökande, fysisk och psykisk hälsa, motivation, hinder och möjligheter. Efter samtalet gör rådgivaren och du en handlingsplan tillsammans.


Individuell handlingsplan

Handlingsplanen syftar till att du ska få ett nytt arbete, börja studera eller starta eget företag. Under din uppsägningstid har du rätt att på betald arbetstid träffa din rådgivare och genomföra åtgärder utifrån handlingsplanen.

Smarta verktyg

Du kan få tillgång till smarta digitala verktyg som hjälper dig att skriva bra personliga brev och göra snygga CV. Behöver du bättra på dina kunskaper så kan du använda våra lärportaler som har flera hundra utbildningar.

Bollplank

Att söka jobb kan vara ett heltidsjobb. Ibland går det bra och självförtroendet går upp. Ibland är det svårt och allt känns tungt. Då ska du veta att din rådgivare kommer hjälpa dig. Heja på när det går bra. Ge tips och uppmuntran när det går sämre. Vi finns till för att stötta dig.

Ekonomiskt stöd

Det finns olika former för ekonomiskt stöd som du kan ha rätt till.

Läs mer

Du går vidare

Målet är att du ska få ett nytt jobb, börja studera eller starta eget så fort som möjligt. Vi är duktiga på att hjälpa jobbsökare, tillsammans ska vi se till att du hittar en hållbar lösning och kommer vidare.

Villkor för dig med sista anställningsdag från och med 1 oktober 2022

Du kan ha rätt till omställningsstöd om:

  • Anställningen upphör på grund av arbetsbrist, ohälsa eller att en att överenskommelse gjorts mellan arbetsgivare och arbetstagare. I överenskommelsen ska det klart framgå att det är på arbetsgivarens initiativ som anställningen upphör och att det sker på grund av arbetsbrist.
  • Du har arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under en kalendermånad i sammanlagt minst 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan
  • Du har haft arbete som huvudsyssla.

Du kan ha rätt till omställningsstöd när:

  • Din visstidsanställning upphör och du har arbetat minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan.
  • Du har haft arbete som huvudsyssla under kvalifikationstiden.

Läs mer om tidsbegränsad anställning

 

Du kan ha rätt till omställningsstöd om:

  • Du blir uppsagd på grund av ohälsa eller att en att överenskommelse gjorts mellan arbetsgivaren och dig. I överenskommelsen ska det klart framgå att det är på grund av ohälsa som anställningen upphör.
  • Du har arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under en kalendermånad i sammanlagt minst 12 månader inom en ramtid om 24 månader direkt före ansökan. Sjukfrånvaro gäller som arbetad tid.

Frånvaro på grund av exempelvis föräldraledighet eller tjänstgöring inom totalförsvaret utgör överhoppningsbar tid mellan anställningar.