Ekonomiskt stöd för studier

Har du kvalificerat dig för att kunna söka det statliga omställningsstudiestödet? Då kan du ansöka om kompletterande finansiering av studierna för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Det finns tre olika stöd.

1. Kortvarigt studiestöd

Ger dig möjlighet att gå en kortare utbildning, kortare än fem studiedagar, med ekonomiskt stöd.

Läs mer och ansök

2. Kompletterande omställningsstudiestöd

Stödet kan sökas om du beviljats statligt omställningsstudiestöd hos CSN. Det kompletterande omställningsstudiestödet läggs således på toppen av det statliga omställningsstudiestödet. 

Läs mer och ansök

3. Studieersättning vid längre studier (SVLS)

Du kan få studiestöd vid längre studier (SVLS) än de 44 veckor som ingår i stödet vid kompletterande studiestöd.

Läs mer och ansök