Kontaktuppgifter

Telefon 010-288 95 00, växeln är öppen vardagar 08:30 – 16:30. 

Tryck 2 för att komma till Kyrkans Trygghetsråd

Välj sedan:

#1 Avtal och handläggning

#2 Frågor om studier och omställningsstudiestöd

#3 Frågor om fakturor och utbetalningar

#4 Övriga frågor

Eller skicka epost till: kontakt@svenskakyrkanstrygghetsrad.se

Besöks- och postadress:

Kyrkans trygghetsråd

Västmannagatan 4

111 24 Stockholm