Ekonomiskt stöd

Det finns fem olika ekonomiska stöd som du som är uppsagd kan ansöka om. Observera att det inte går att kombinera de olika stöden med varandra.

1. Löneutfyllnad

Om du får ett nytt arbete med lägre lön än det du hade innan har du möjlighet att ansöka om löneutfyllnad.

Läs mer


2. Avgångsersättning – AGE

En ersättning som du som är tjänsteman har möjlighet att ansöka om.

Läs mer


3. Avgångsbidrag – AGB

En ersättning som du som är arbetare har möjlighet att ansöka om.

Läs mer


4. KTR studiestöd

Ett stöd som ger dig möjlighet att studera istället för att söka arbete.

Läs mer


5. Kompetensstöd

Som uppsagd kan du även ha rätt till det ekonomiska stödet som finns inom ramen det kompetensstöd för anställda. Från kortvarigt studiestöd till stöd för längre studier.

Läs mer