Avgångsbidrag – AGB

Är du uppsagd från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist, och din befattning/dina arbetsuppgifter medför att du tillhör avtalsområdet arbetare, så kan du ansöka om avgångsbidrag, AGB.

AGB utgår oavsett om du kvalificerar dig för arbetslöshetsersättning eller avstår från att söka sådan från din A-kassa.

Rätt till AGB

AGB kan utgå till dig som arbetssökande när

  • Du är uppsagd från en tillsvidareanställning, eller när en tidsbegränsad anställning inte förlängs eller övergår i en tillsvidareanställning. 
  • Du har under de senaste fem året varit anställd sammanlagt minst 50 månader hos en eller flera arbetsgivare som under respektive anställningstid varit anslutet till KTR.
  • Du har fyllt 35 år och är inte äldre än fyllda 65 år när anställningen avslutas.

AGB är ett engångsbelopp

AGB följer de nivåer som styrelsen i Afa livförsäkring fastställer inför ingången av varje nytt kalenderår. Storleken betalas ut enligt tariffen nedan. AGB betalas ut i proportion till ålder och till det ordinarie arbetstidsmåttets andel av heltidsarbete. Det innebär exempelvis att om du har haft en tjänst om 75 procent får du 75 procent av AGB. AGB betalas ut som ett engångsbelopp.

Tariff – avgångsår 2023

Ålder*          Avgångsbidrag

35-52           38 870 kr.
53                  45 290 kr.
54                  46 895 kr.
55                  48 500 kr.
56                  50 105 kr.
57                  51 710 kr.
58                  53 315 kr.
59                  54 920 kr.
60-66           56 525 kr.

*Ålder vid avgångstidpunkt = när anställningen avslutas (inte när uppsägningen sker)  

Undantag

Du har inte rätt till AGB i följande fall:

  • Om du före din sista anställningsdag(avgångstidpunkten) har beviljats hel sjukpenning. Undantag: Om du inom 5 år efter anställningens upphörande återgår i arbete som motsvarar minst hälften av ett heltidsarbete betalas AGB ut i efterhand.
  • Om du återanställs inom tre månader eller får anställning hos annan arbetsgivare inom samma närstående organisation. Exempel: om du får anställning i ett socialt företag/förskola som drivs av den församling/det pastorat där du tidigare varit anställning, så utgår inte AGB. Däremot utgår AGB om du får anställning hos annan församling/pastorat/stift.
  • Om du erbjuds och tackar nej till ny tjänst hos arbetsgivaren vid en verksamhetsövergång, exempelvis vid en sammanläggning.
  • Om du påbörjat ny anställning hos samma eller annan arbetsgivare inom samma närstående organisation men till lägre anställningsgrad. Om du exempelvis går från en tjänst om 100 procent till en tjänst om 75 procent så får du 25 procent AGB.

En särskild AGB-nämnd finns för överklaganden. Den utses när en invändning mot ett beslut inkommit till Kyrkans Trygghetsråd.

Ladda ned ansökan om AGB

Din uppgiftsskyldighet