Avgångsersättning – AGE

Svenska kyrkan har två separata avtalsområden för arbetare respektive tjänstemän. Fortsättningsvis gäller avgångsersättningen AGE dig som klassas som tjänsteman. Beslut om vilket avtalsområde du tillhör är kopplat till din befattning och till dina arbetsuppgifter.

AGE kan utgå till dig som arbetssökande och tjänsteman när:

  • du är uppsagd från en tillsvidareanställning
  • du har varit sammanhängande anställd i en eller flera anställningar i fem (5) år hos arbetsgivare som samtidigt varit medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och
  • du är uppsagd från hela anställningen
  • du avser att starta eget företag och äga minst 40 procent i högst sex månader
  • du har fyllt 35 år. 

Om du inte kan styrka fem års sammanhängande anställning kan du även kvalificera dig för AGE om

  • den senaste anställningen varit sammanhängande i minst 12 månaders, och 
  • du haft en sammanlagd anställningstid om fem år eller längre hos arbetsgivare som varit medlemmar hos Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, och
  • det ännu inte gått fem år sedan senaste anställningsdag i föregående anställning, och  
  • den senaste anställningen avslutades genom uppsägning eller en överenskommelse på grund av arbetsbrist.

AGE är en dagersättning

Har du inte fyllt 60 år på avgångsdagen, och är anmäld till en arbetslöshetskassa och beviljats inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning , har du rätt till AGE i 390 dagar.

Har du fyllt 60 men inte 65 år på avgångsdagen, och är anmäld som arbetssökande, har du rätt till AGE i 520 dagar till med månaden efter att du har fyllt 65 år.

AGE kan högst utgå med ett totalt belopp om 250 000 kronor. 

Så här räknas AGE ut

Dagersättning från och med dag 1 till och med dag 200

(Månadslön x 80 %)/21,67 - högsta möjliga dagersättning enligt lag och förordning de första 100 dagarna          

Dagersättning dag 201-300

(Månadslön x 70 %)/21,67 - högsta erhållna dagersättning enligt lag och förordning de första 100 dagarna 

Dagersättning dag 301-390

(Månadslön x 50 %)/21,67 - högsta erhållna dagersättning enligt lag och förordning från och med dag 101 

Villkor för dagersättning dag 391-520

Arbetssökande som vid avgångstidpunkten fyllt 60 år och kan erhålla ersättning från och med dag 261 – 390 ska beräkna denna med (månadslön x 65 %) och ersättning från och med dag 391 – 520 som ovan.

Övrigt

Arbetstagare med deltidsanställning får ersättning i förhållande till sysselsättningsgraden, allt under förutsättning att sysselsättningsgraden uppgår till minst 40 procent av heltid.

Arbetssökande som beviljats förlängd arbetslöshetsförsäkring enligt lag om arbetslösförsäkring 22 § erhåller förlängd AGE med motsvarande tid. Ersättningen utges med motsvarande belopp för dag 301 till 390.

AGE är skattepliktig men inte pensionsmedförande.

Förtydligande

Med lag och förordning ovan avses Lag om arbetslöshetsförsäkring och Förordning om arbetslöshetsförsäkring.

Ansök om AGE

Din uppgiftsskyldighet