Löneutfyllnad

Som arbetstagare/anställd kan du ansöka om löneutfyllnad i följande situationer:

A. Lägre lön

Du har erbjudits och tackat ja till annan tjänst med samma sysselsättningsgrad med lägre lön hos nuvarande eller annan arbetsgivare. Löneutfyllnaden erbjuds i högst 12 månader och reduceras i en trappa. Löneutfyllnaden reduceras med 25 procent efter tre månader. Därefter reduceras löneutfyllnaden med 1/12 per månad i den nya anställningen.

B. Vid sänkt sysselsättningsgrad

Enligt lag får du då bibehållen lön i sammanlagt 3 månader, så kallad omställningstid. Enligt avtal om omställnings- och kompetensstöd har du möjlighet att ansöka om stöd i ytterligare 3 månader, löneutfyllnad.

Fjärde månaden från dagen du tillträder din nya anställning får du din nya lön från arbetsgivaren men erhåller löneutfyllnaden från stiftelsen med mellanskillnaden från den nya lönen upp till den gamla med 100 %. Den femte månaden erhåller du 75 % av mellanskillnaden och den sjätte 25 % av mellanskillnaden mellan ny och gammal lön. Därefter får du bara lönen från din arbetsgivare. 

C. Viss ålder

Om du uppnått 55 års ålder och har en sammanhängande anställningstid om minst 15 år får du löneutfyllnaden enligt A i högst 18 månader. Den reduceras med 1/18 per månad. 

Andra villkor

Du har inte rätt till löneutfyllnad om du söker ersättning för att starta eget företag. Som visstidsanställd kan du endast ansöka om löneutfyllnad om du har tillträtt en tillsvidareanställning med lägre lön. 

Ansök om löneutfyllnad

Din uppgiftsskyldighet